GIT Consult

Vedoucí projektu implementace SAP Retail

Vedoucí projektu implementace SAP Retail Publikováno: 11.09.2017

Popis zaměstnavatele

retail of hypermarkets Globus supplies full assortment of food and nonfood products

Náplň práce

Pro plánovaný přechod na SAP Retail v rámci celé společnosti hledáme zkušeného kandidáta na pozici Vedoucí projektu SAP Retail.
Jedná se o mezinárodní implementaci SAP Retailu v společnosti s návazností na standardizaci a efektivitu procesů, projekt je dokončen v Německu, aktuálně běží v Rusku a roll out v ČR bude následovat.

- Projektové řízení s cílem dosažení stanovených cílů v požadované kvalitě, ve stanovených termínech a v rámci daného rozpočtu.
- Plánuje rozpočet, řídí jeho čerpání, pravidelně reportuje vedení.
- Participace na sestavení projektového týmu, určení zodpovědností a definice úkolů pro členy projektového týmu, průběžná a následná kontrola.
- Řídí, monitoruje a kontroluje práci projektového týmu, vyžaduje od všech včasné plnění a včasné zprávy o situaci v dílčích týmech.
- Pravidelný reporting vedení o průběhu projektu.
- Organizace přípravy požadovaných dokumentů, plánu realizace a rozpočtvých pravidel.
- Identifikace a řízení projektových rizik, jejich analýza a reakční plán.
- Včas informuje vedení v případě rizik ohrožujících stanovené termíny, rozpočet či obsah projektu.
- Jednání s externími partnery, kteří spolupracují na realizaci projektu, příprava podkladů pro výběrová řízení a podkladů pro smluvní ujednání.
- Koordinace spolupráce externích partnerů s projektovým týmem.
- Iniciuje a koordinuje účast expertů z jiných oddělení potřebných pro úspěšnou realizaci projektu.
- Řízení projektových schůzek.
- Vedení zkušeného týmu odborníků

Požadavky

- Předchozí zkušenosti s projektovým řízením velkých projektů v oblasti IT
- Znalosti projektové metodiky
- Znalosti SAP Retail výhodou
- Min. středoškolské vzdělání
- Strukturovaný se silnými organizačními schopnostmi
- Analytické myšlení
- Zodpovědnost, silná orientace na dodání, časová flexibilita
- Týmová spolupráce
- Německý jazyk podmínkou, angličtina výhodou
- Znalosti MS Office


Místo výkonu
Praha
Region
Nástup
Ihned
Typ zaměstnání
Full-time
Kontaktní osoba
Rastislav Bučko
  nahrát soubor ... Bylo dosaženo limitu.V intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním mých osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti GIT Consult Czech s.r.o., IČ: 264 21 585, sídlo Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha jakožto správci pro účely zprostředkování zaměstnání a dále pro účely evidování mé osoby jako potenciálního zaměstnance u této společnosti nebo jejích klientů. Souhlas uděluji na dobu 3 let ode dne odeslání mých osobních údajů správci. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude výše uvedená společnost provádět prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem poučen o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány.