GIT Consult

MPSV vs. pracovní agentury

Jaké změny se chystají pro pracovní agentury a jak na ně agentury reagují?

Dne 17. 11. 2016 vyšel v deníku Právo článek o chystaných změnách v rámci agenturního zaměstnávání v ČR. Ministerstvo práce a sociálních věcí mimo jiné navrhuje, aby pracovní agentury „ukládali stranou“ půl milionovou kauci, která má mít za výsledek odstranění podvodných agentur. K této i dalším změnám se v článku vyjádřil i generální ředitel GIT Consult, Ing. Michal Kořínek.

Neuvědomuji si, že by bylo potřeba skládat podobnou kauci u kterékoliv jiné formy podnikání. Půlmiliónová kauce nepředstavuje významnou finanční položku pro velké agentury práce, ale pro menší agentury se může jednat o vysokou částku a toto opatření bude spíše nahrávat velkým agenturám práce,“ uvedl pro Právo Michal Kořínek. Dále uvedl, že „s podvodníky toto opatření neskoncuje, protože ti často o licenci vůbec nežádají a zaměstnance nabízejí načerno“.

Zároveň dodává: „Obecně vzato vítám snahy MPSV o zpřesnění právní úpravy agenturního zaměstnávání. Navrhovaná spoluzodpovědnost uživatele, tedy firmy, do které je agenturní zaměstnanec přidělen, může významně přispět k narovnání podmínek mezi kmenovými a agenturními zaměstnanci a tím i zvýšit zájem uchazečů o tento flexibilní způsob zaměstnání.“

Celý článek je dostupný na portálu Novinky.cz

https://www.novinky.cz/domaci/422033-ministerstvo-chce-zatnout-tipec-podvodnym-agenturam-prace.html