GIT Consult

Inovační chaos – Část 1: Inovace a transformace

Inovace a transformace

Jak se vyznat v inovačním chaosu, část 1

 

Také se už ztrácíte v pojmech jako inovace, disrupce a intrapreneurship, které prolétají všude kolem nás a doba nás nutí věnovat jim pozornost, i když si často nejsme jistí, co přesně znamenají? To jsem si vzala na mušku v tomto článku.

 

Inovace je v současnosti slovo skloňované na více pádů, než vůbec existuje. Tohle ‚zavádění technického a vědeckého pokroku, nových výrobků a služeb,‘ se už stalo sportem většiny organizací. Ale proč vlastně je inovací doba tak posedlá?

Všechny organizace se snaží uniknout tomu, aby se z nich stal obchodní skanzen. Pokud konkurence zlepšuje služby, naše se stále zhoršují i když aktivně neděláme nic špatného. Stagnujeme. Stagnace je v naší kultuře synonymem krize, a i když si firma v čase blahobytu vystačí se stagnací, ta se snadno zvrhne do recese v méně příznivém období. Proto společnosti budují „technologický příkop“ – náskok před konkurencí ve formě nižních nákladů, kvalitnějších výrobků, patentů a vynálezů atp.

 

V dnešní době není problém, že by se firmy bránily inovaci, ale dost často ještě nevědí, jak na ni.

 

V zájmu inovace se pořádá hon na neotřelé a nečekané myšlenky a technologické koncepty, které by postavily jednotlivá obchodní odvětví na hlavu. Tomu se říká disrupce. Disrupce dělí svět na před a po a úplně změní obchodní modely a chování zákazníků. Příkladem je vynalezení automobilu. Auto udělalo z jízdy na koni koníčka, i když to před tím byl hlavní způsob dopravy.  Nebo třeba Netflix a podobné služby – ty zase vedly k zániku videopůjčoven. Při disrupci nejde tedy jen o pouhé zlepšení. Ten, kdo ji zdárně provede, nabízí úplně jinou, lepší kvalitu produktu nebo služby, a proto poráží zastaralou konkurenci.

 

Aby organizace podporovaly inovaci, prochází vnitřními změnami – transformací. Transformace musí být agilní (pružná, přizpůsobující se prostředí), protože ji děláme abychom se přizpůsobili měnícím se podmínkám. Na vrchol se dostávají organizace, které se umí učit a adaptovat rychle a tyto změny často nejdou realizovat na staré a někdy zkostnatělé struktuře firem.

Vzhledem k době mluvíme hlavně o digitální transformaci – využití dat a technických nástrojů ke vzájemnému propojení lidí, dat a procesů. Překážkou DX (digitální transformace) jsou tzv. sila – nepropojené týmy, informační systémy a zdroje dat. Dříve si týmy nechávaly některé pravomoci a vědomosti jen pro sebe a data se zadávala do více nepropojených systémů. Důsledkem byla byrokracie, dlouhá doba potřebná na zavádění změn a duplikování manuální práce. V rámci DX se tedy organizace pokouší nabourat sila a vytvořit tzv. kulturu plynulého přenosu dat.

U toho všeho společnosti očekávají, že změna bude mít pozitivní finanční dopad! Proto v centru stojí zákazník a interakce s ním. Cílem je zrychlit komunikaci, zajistit lepší zákaznickou zkušenost a podpořit loajalitu.

 

Velké inovativní společnosti (Google, Adobe, Cisco…) motivují zaměstnance stát se ‚intrapreneurs‘. Obvykle mohou věnovat 10-20 % svého pracovního času vlastnímu inovačnímu projektu.

 

 

Některé firmy ale otočily a v době, kdy je nedostatek zaměstnanců, postavili do středu zájmu své lidi. Velké inovativní společnosti (Google, Adobe, Cisco…) motivují zaměstnance stát se ‚intrapreneurs‘ – chovat se jako podnikatel v mantinelech firmy. Učí se identifikovat produktové příležitosti na trhu a dávat konstruktivní kritiku. Obvykle mohou věnovat 10-20% svého pracovního času vlastnímu inovačnímu projektu.

Zároveň je více nástrojů a systémů, které konkurenčně přibližují malé firmy velkým korporacím – předplacené služby v cloudu, online aplikace pro agilní vývoj placené podle počtu licencí, domácí 3D tiskárny… Takže i malá společnost dokáže využít mezer trhu a stane se z ní ‚Hidden Champion‘ (skrytý vítěz v závodu disrupce).

 

Celkově nabírají na popularitě metodologie, techniky a postupy, které pomáhají pracovníkům obstát v prostředí, kde se změny objevují velmi rychle.

O těch se pobavíme v příštím díle článku.

autorka: Kristina Nohavicová

Inovation and new ideas: The thinking bubble with idea bulb

Zajímají vás další naše aktivity? Sledujte naše sociální sítě!

GIT facebook účet       GIT linkedin účet       GIT twitter účet

 

Hledáte zaměstnance? Kontaktujte nás?

www.gitisit.cz

 

Hledáte nové pracovní příležitosti? Podívejte se na naše aktuální pozice?

www.gitisit.cz