GIT Consult

Inovační chaos – Část 2: Agile, Kanban a ti druzí

Agile, Kanban a ti druzí

Jak se vyznat v inovačním chaosu, část 2

 

V minulém díle jsme se pobavili o změnách, kterými v této době prochází organizace, aby obstály před konkurencí v době rychlých změn. Tento vývoj se ve všech oblastech poznání i života zrychluje natolik, že je otázkou, zda takové tempo může lidská biologie ještě zvládat. Lidé mají omezenou kapacitu přijímat změnu a někdy se jí bojí, proto se učí být agilní (přizpůsobiví, osobnostně pružní).

 

Vývoj ve všech oblastech poznání i života zrychluje natolik, že je otázkou, zda takové tempo může lidská biologie ještě zvládat.

 

 

Agile (anglické slovo pro agilitu) jako přístup k věci vznikl v oblasti softwarového vývoje, ale rozšířil se do všech myslitelných oblastí. Dnes máme agilní personální agentury, banky a agilně můžete pojmout i vybavování bytu. Základní kameny agilu tvoří například větší spolupráce se zákazníkem, postupné doručování menších částí zakázky a průběžné zapracovávání změn.

 Hodnota se tedy zákazníkovi dodává postupně, ale díky tomu se produkt může v průběhu vývoje upravovat, aby se přizpůsobil rychle se měnícím podmínkám trhu. Rozbíjejí se jednooborové týmy (testeři sedí v jedné budově, vývojáři v jiné), aby spolu lidé více komunikovali na přímo. Týmy jsou tzv. cross-functional (mezioborové) a měly by být schopny end-to-end doručovat produkt v cyklech, po kterých následuje intenzivní zpětná vazba.

 

Protože je agile tak nakloněný změně, na jeho základě vzniklo mnoho směrů, metod a frameworků (soubory procesů, které vytvoří rámec, systém, ve kterém se může dít změna). Nejznámější z nich je Scrum.

Scrum si bere z agilu vše popsané výš a zavádí nové role – Product Ownera a Scrum Mastera. Product Owner se snaží maximalizovat hodnotu, kterou tým (tvořený skupinou do 11 lidí) vytváří a spravuje seznam zadání a úkolů, která se teprve mají udělat, tzv. backlog. Z tohoto seznamu pak přiděluje práci týmu pro nadcházející vývojový cyklus. Cyklům se říká sprinty a jsou velmi krátké – obvykle týden až měsíc. Scrum Master je vlastně facilitátor nebo kouč, který odstraňuje problémy, pomáhá týmu dosahovat výsledků, a chrání tým před nepříznivými vnějšími vlivy.

 

Agile se učí od dvou starších bratrů. Jsou jimi Lean a Kanban. Lean neboli štíhlá výroba, začala vznikat už za časů průmyslové revoluce, ovšem svou současnou podobu získala zejména v 50. a 60. letech díky společnosti Toyota. Jde o koncept, který se původně snažil minimalizovat náklady, zásoby, čas i pracovní sílu ve výrobě, ale v dnešní době se široce uplatňuje například při řízení startupů.

 

Lean startup jako metodologie si navíc osvojil zálibu v učení a experimentování, tvorbě prototypů a obchodních hypotéz. Uč se, postav prototyp, změř to. A pak to zopakuj na základě dat, která získáš. To je způsob, jakým chce lean startup poskytnout prostor pro chyby, u začínajících firem běžné, a zároveň minimalizovat jejich dopad.

Lean startup také přinesl světu termín MVP (Minimal Viable Product) – jde o minimální použitelnou verzi výrobku, vlastně fázi hned za funkčním prototypem. Výrobek nebo software už je natolik stabilní a ucelený, že může přinášet zákazníkovi hodnotu, i když se bude ještě dále vyvíjet a rozšiřovat. Pozor, MVP k autu není auto bez střechy a kola, ale třeba skateboard 😊.

 

Uč se, postav prototyp, změř to. A pak to zopakuj na základě dat, která získáš.

 

 

Kanban vznikl také z principů leanu. Cílem kanbanu je minimalizovat prostoje a situace, kdy se někde práce hromadí a jinde ‚běží‘ člověk či stroj naprázdno. Každý by měl svůj úkol dostat JIT (just-in-time) – právě v čas.

K tomu používá kanban vizualizaci – v moderním podání jde vlastně jen o tabuli s lístečky a způsob jejího používání. Kanban Board (tabule) může vypadat různě, může být fyzická i virtuální, ale v zásadě se lístečky přesouvají ze sloupce ‚udělat‘ přes sloupec ‚v procesu‘ do sloupce ‚hotovo.‘  Aby se minimalizovat čas průchodu – doba, kterou lísteček stráví na tabuli – stanoví si team limit položek, které mohou být ve fázi ‚v procesu,‘ tzv. WIP (Work in Progress).

 

Agilní frameworky a jejich příbuzní zaplavili svět businessu neobvyklými termíny. Lidé se nesdružují v odděleních ale soběstačných tribech, místo schůzek se pořádají stand-upy a na návštěvu do továrny může přijet kanban sensei. Tento slovníček je často nepřehledný – pojmů je hodně a stejně tak směrů.

V praxi se ale řadoví zaměstnanci mohou za pochodu seznámit jen s těmi termíny, které zapadají do frameworku nebo metodologie, která se vybrala pro agilní transformaci. Jiná situace je u nových rolí, jako Product Owner, na které existují přípravy a školení. Dost často se také zvolený směr agilu neimplementuje v čisté formě, ale vznikne unikátní mix, zejména v korporátech, kde se musí vzít v potaz letitá struktura velké firmy.

 

Zrychlení doby, inovace a agilita jdou ruku v ruce s rozvojem technologií, které budou mít pravděpodobně za následek podstatné změny pracovního trhu.

Ale o tom více zase příště.

autorka: Kristina Nohavicová

 

Kanban board

 

Zajímají vás další naše aktivity? Sledujte naše sociální sítě!

GIT facebook účet       GIT linkedin účet       GIT twitter účet

 

Hledáte zaměstnance? Kontaktujte nás?

www.gitisit.cz

 

Hledáte nové pracovní příležitosti? Podívejte se na naše aktuální pozice?

www.gitisit.cz