GIT Consult

Inovační chaos – Část 4: Umělá inteligence

Umělá inteligence

Jak se vyznat v inovačním chaosu, část 4

 

Technický pokrok na poli umělé inteligence, zpracování hlasu a biometrických dat umožnil rozvoj automatizace, o které jsme se bavili v minulém díle, a podstatně rozšířil paletu činností, ve kterých může stroj nahradit člověka.

 

Existuje odvětví počítačové vědy, které se snaží sestavit program tak, aby byl schopen učit se sám

 

Dříve musel někdo program naučit provádět to, co se po něm chtělo, naprogramovat ho. To do jisté míry platí dodnes, nicméně existuje odvětví počítačové vědy, které se snaží sestavit program tak, aby byl schopen učit se sám. V této spojitosti se často setkáme s pojmy machine learning, deep learning a artificial inteligence.

Umělá inteligence (artificial intelligence) je takovým Eldorádem moderní informatiky. Jde o celou výzkumnou oblast s mnoha podobory, jejímž cílem je vytvořit systémy nebo stroje, které napodobují lidskou inteligenci a jsou tedy schopny se samy vylepšovat.

 

Machine learning (strojové učení) je podobor umělé inteligence a zjednodušeně způsob stavby programu, který mu umožňuje učit se z dat, která dostává. Poté co program získá velké množství vstupních informací, mnohokrát provede podobný úkol. Následně je schopen reagovat na změny okolního prostředí a zlepšovat své výstupy. S lidskou pomocí se sám naučí pravidla, logiku, rozhodování a vzorce dat, a to v reálném čase, při používání.

 Deep learning (hluboké učení) je v podstatě podoblast strojového učení. Specializuje se na tzv. algoritmy neuronových sítí a mnohavrstevná data (proto ta ‚hloubka‘) – těmito strukturami se snaží imitovat lidskou inteligenci. Příkladem takového projektu je IBM Watson.

 

Vědci a vývojáři se nesnaží napodobit jen inteligenci lidskou

 

Vědci a vývojáři se nesnaží napodobit jen inteligenci lidskou. Možná jste zaznamenali, že například hejno makrel nebo včelstvo vykazuje známky sebe-organizace na úrovni celé skupiny. Jako by směrovali k jednomu cíli. Například včely mluví v úlu s nejbližšími včelami a takto se informace šíří úlem, až převládne nejsilnější názor. Tomuto jevu se říká inteligence hejna (swarn inteligence) a její princip se využívá v informatice k řešení problémů, typicky například v navigaci k vyhledání nejrychlejší cesty k cíli.

 

Dalším příklad využití může být natural language generation (NLG). Termín lze přeložit jako strojové generování přirozeného jazykového projevu. Ve zkratce, stroj si přečte knihu, porozumí jí a napíše shrnutí. Umí si také vzít informace z více zdrojů s rozdílnou strukturou, analyzovat je a napsat report.

 

Určitě jste také slyšeli o chatbotech – ti mají být náhradou člověka v komunikaci se zákazníkem a jejich pokročilejší formy také využívají principů neurálních sítí a strojového učení. V dnešní době už mohou být chatboti i hlasoví.

Tyto ‚holky a kluci‘ využívají ke svému fungovaní technologii speech recognition neboli rozeznávání hlasu. V dnešní době jsou stroje schopny rozeznávat mluvené slovo lépe než člověk, například zpráva na záznamníku vám přijde jako sms. Objevují se snahy automatizovat tímto způsobem činnost call center, spolu například s využitím biometrických údajů, kdy stroj podle hlasu rozpozná, který zákazník volá, nezávisle na čísle.

 

V dnešní době jsou stroje schopny rozeznávat mluvené slovo lépe než člověk

 

Skutečná síla těchto technologií, jako v případě virtuálních osobních asistentů, ale spočívá v kombinaci více směrů dohromady. Virtuální asistent (jako Alexa, Siri nebo Cortana) umí komunikovat (chytrý chatbot – vyžití neurálních sítí deep learning), rozumí lidské řeči (speech recognition) a umí řeč generovat (speech generation). Zvládá za vás automatizovat jednoduché úkoly (RPA), vyhledat nejrychlejší cestu k cíli (swarn inteligence) a ještě podle hlasu pozná konkrétního člověka (biometrická data).

 

Příště se podiváme, jaká může být budoucnost lidské práce ve světě, kde roboti budou nadále rozvíjet svůj potenciál.

autorka: Kristina Nohavicová

 

Zajímají vás další naše aktivity? Sledujte naše sociální sítě!

GIT facebook účet       GIT linkedin účet       GIT twitter účet

 

Hledáte zaměstnance? Kontaktujte nás?

www.gitisit.cz

 

Hledáte nové pracovní příležitosti? Podívejte se na naše aktuální pozice?

www.gitisit.cz