GIT Consult

Jak a proč psát motivační dopis?

6 nejdůležitějších otázek o motivačních dopisech

Mezi HR odborníky a uchazeči o zaměstnání se posledních několik let vede ostrá diskuse o tom, proč nebo zda vůbec, psát tzv. motivační dopisy a pokud ano, co v nich uvádět, aby personalisty zaujali. Proto jsme otázky ohledně motivačního dopisu položili těm, kteří čtou denně desítky životopisů i motivačních dopisů, našim recruiterům.

 

Na otázky odpovídali:

 

Je dnes motivační dopis opravdu zbytečný?

Kristina:Motivační dopis beru jako nadstandard. Pokud není přiložený, neřeším. Pokud životopis dorazí s dopisem, tak si ho ráda přečtu a beru jej jako zdroj informací. Může i pomoci. Důvodem k zamítnutí (až na extrémní případy) není.“

 Katka: „Motivační dopis pro mě není zbytečností, nýbrž ušetřením času pro obě strany. Pokud vím, koho hledám a zjistím, co uchazeče motivuje k reakci na danou pozici, snadno mohu zjistit, zda by byl vzájemný dialog předmětný.“

Lenka: „Motivační dopis v současné době není zbytečný. Jsem ráda, když kandidát motivační dopis na danou pozici připraví, mnohdy mi pomůže zjistit jeho motivaci, zkušenosti, způsob vyjadřování ještě před prvním telefonickým rozhovorem. Motivační dopis ocením především v případě, že si nejsem na základě CV jistá, zda má význam se s kandidátem na danou pozici spojit.“

Michal:V době, kdy některé společnosti po kandidátech nepožadují už ani životopis, se může zdát motivační dopis zbytečný, ale já o tom nejsem přesvědčený. Dobře naformulovaný motivační dopis může pomoci kandidátům s kratší délkou praxe a je jakousi nadstavbou k přiloženému CV. Jednoduše to, “co se do životopisu nevešlo”.“

 

Kolik motivačních dopisů denně dostáváš?

 Kristina: Zhruba každý čtvrtý životopis dostávám s doprovodným dopisem. Jen menší část z nich bych ale označila jako „motivační“, se vším všudy.“

 Katka: „V dnešní době je hodně těžké odhadovat počty na den. Záleží také na typu pozice, kterou obsazuji. Sleduji souvislost mezi typem pozice a počtem motivačních dopisů. Jedná-li se o pozici seniornější (min. 5 let praxe v oboru) a odbornou, je počet motivačních dopisů vyšší a může se dostat až na 50 % ze všech obdržených reakcí. U nižších administrativních pozic odhaduji absolutní míru na 5 %.“

Lenka:Záleží na typu pozice. U nižších administrativních cca 1 motivační dopis na 5 – 6 CV, u vyšších a specializovaných pozic je krátký motivační dopis přiložen cca u každého 2 – 3 CV.“

Michal: „Přibližně ke každému třetímu CV, které obdržím, je připojen i motivační dopis.“

 

A v těch případech kdy motivační dopis dorazí, může změnit tvůj pohled na kandidáta/ku?

 Kristina: „Obvykle může uchazeč doplnit fakta, která nevyčtu z životopisu, a naklonit si mě tak na svou stranu. Naopak to moc nefunguje, na profil se podívám, i když je dopis nepřiměřený.“

Katka: „Samozřejmě. Z motivačního dopisu je zřejmé, jaké má kandidát vyjadřovací schopnosti, zda umí formulovat myšlenku, zda ví, co chce a také proč to chce. Ke každému kandidátovi přistupuji individuálně, a pokud své CV doplní motivačním dopisem, beru je jako celek, na základě kterého je ke kandidátovi třeba přistupovat.“

Lenka:Určitě může, oběma směry :)“

Michal: „Ano, pokud obsahuje relevantní informace, je dobře naformulovaný a trefně vyjadřuje důvody kandidáta, proč na pozici reaguje a co může nabídnout, pak může změnit celkový pohled na jeho profil.“

 

K čemu je tedy v dnešní době MD dobrý?

 Kristina: „Dávám si pozor na případy, kdy je dopis v silném rozporu s obsahem CV a zajímá mě kandidátův úsudek o sobě samém. Co chce o sobě vyzdvihnout? Komunikační schopnosti, zejména pokud kandidát píše v cizím jazyce, mohou být v závislosti na konkrétní pozici důležité.

Katka: „Vnímám ho jako výpověď kandidáta o tom, co a proč chce dělat, čeho chce docílit a jak. Motivační dopis by nám měl dát odpověď na to, jak můžeme být těmto cílům prostředníkem a zda kandidátova představa o pozici, na kterou se hlásí, odpovídá tomu, co mu můžeme nabídnout.“

 Lenka:Mně se na MD nejvíce líbí, že mi kandidáta přiblíží ještě před telefonickým rozhovorem, mohu si udělat lepší obrázek, než na základě CV. Vidím způsob vyjadřování, motivaci, ale hodnotím i to, jak si kandidát dal záležet a zda odpovídá pozici, na kterou se hlásí.“

 Michal:Informuje recruitera o tom, co kandidáta vedlo k zaslání CV a kde vidí (kandidát) paralely mezi svým profilem a obsazovanou pracovní pozicí.“

 

Co když životopis není jasný a motivační dopis nepřijde?

Kristina:Nemám-li dostatek informací, není problém s kandidátem se spojit a ujasnit si další postup. Málokdy vím z CV všechno, co potřebuji.“

 Katka: „V první linii oslovím ty kandidáty, u kterých je zřejmé, že odpovídají představě klienta. Pokud kontakt s první linií nestačí, spojím se s těmi, z jejichž CV není zcela jasné, zda jsou vhodní a zda je daná pozice skutečně tím, co hledají. Zjistím tedy to, co mi měl motivační dopis zodpovědět.“

Lenka:S kandidátem se spojím telefonicky a na vše důležité se vyptám. Je-li kandidátů dostatek, upřednostním ty, u kterých jsem si jistá, že se na pozici hodí, nebo mají MD přiložený a dozvím se z něj vše potřebné. To ale nyní situace na trhu práce příliš nedovoluje.“

 Michal: „Pak kandidátovi zavolám a doptám se na informace, které potřebuji doplnit.“

 

Co když bude chtít uchazeč/ka dopis napsat, co mu/jí doporučíš?

Kristina: „Psát dopis pro konkrétní pozici, nikoli jeden generický. Měl by být spíše stručný. Je to prostor, kde zdůraznit věci, které by z životopisu nemusely být jasné. Napište, proč Vás pozice zaujala. A příliš se nepouštějte do hodnocení svých soft skills.“

 Katka: „Motivační dopis osobně vnímám nejen jako sdělení, proč bychom chtěli vykonávat pozici u společnosti, na kterou reagujeme, ale i jako sdělení, jaké jsou naše další představy o budoucí kariéře celkově. Osobně vnímám přidanou hodnotu právě v tom, kam se chce kandidát posunout, co od práce očekává, jak by měla jeho budoucnost vypadat.“

Lenka:Rozhodně by kandidát neměl MD opsat z nějakého vzoru na internetu. Motivační dopis mě zaujme, je-li logicky strukturovaný, odpovídá dané pozici (není to jeden mustr pro všechny pozice), ale zároveň se z něj ráda dozvím něco navíc, než co vidím v CV – např. co kandidáta na dané práci bavilo, čeho dosáhl, proč odešel, co preferuje apod.“

Michal: „Motivační dopis by měl odpovídat především svému názvu, měl by vyjadřovat důvody kandidátova zájmu o pracovní pozici, na kterou reaguje a proč si myslí, že je vhodným kandidátem.“

 

A co z toho vyplývá? I když dnes není motivační dopis hlavním kritériem pro rozhodování personalistů, může vám spíše pomoci, než uškodit. Je lepší psát jej krátký a k věci a především mějte na paměti, že jakákoliv snaha, je zvláště v dnešní době vysoce ceněná. Máte-li tak o danou pracovní nabídku zájem, je dobré podpořit tuto skutečnost právě motivačním dopisem. 

 

Hledáte nové pracovní příležitosti? Podívejte se na naše aktuální pozice?

www.gitisit.cz

 

Zajímají vás další naše aktivity? Sledujte naše sociální sítě!

GIT facebook účet       GIT linkedin účet       GIT twitter účet