GIT Consult

Jak získat práci vývojáře v Silicon Valley (2)

Jak získat práci vývojáře v Silicon Valley

Část 2.

Chtěli byste se ráno probouzet v Mountain View nebo Silicon Valley a pracovat pro jednoho z velkých hráčů skupiny FAANG? Prošla jsem pro vás hodiny zdrojů (videí, stránek a článků) a zmapovala, jak probíhá výběrové řízení ve společnostech jako Microsoft, Apple nebo Facebook.

Předem říkám, že já sama jsem na podobném pohovoru nebyla, ale využila jsem své znalosti recruitmentu a informace ověřovala z více zdrojů, často oficiálních. Pokud vás zajímá, jaké platy  a programovací jazyky jsou obvyklé v Silicon Valley přečtěte si první díl tohoto článku.

 

Jak se dostat na interview do Silicon Valley

Můžete samozřejmě zkusit štěstí a reagovat přímo přes kariérních stránky, například Applu , Googlu , Facebooku , Microsoftu neboAmazonu. Konkurence bude ale vysoká, protože tyto firmy opravdu nemají nouzi o kandidáty. Na místě je tedy dát si na reakci opravdu záležet a životopis ušít na míru konkrétní pozici.

Jaké má Google požadavky na životopisy kandidátů si můžete poslechnout v přiloženém oficálním videu. Společnost doporučuje CV na jednu stranu pro stážisty a maximálně 2 stránky pro seniornější vývojáře. Za hlavičku byste měli umístit programovací jazyky, které ovládáte, a link na GitHub (a případně Linkedin).

Ale i když si dáte záležet, existuje vysoká šance, že odpovědí vám bude jen mlčení. Tyto firmy mají tolik reakcí, že nikdo nemá čas všechny je procházet. Proto můžete vyzkoušet některý z dalších tipů, jak upoutat pozornost recruiterů:

 • Firmy pořádají v různých lokalitách náborová setkání (anebo se jich účastní) a přímo na nich můžete absolvovat první interview.
 • Prohledejte Linkedin – znáte někoho kdo už pracuje v Googlu nebo Microsoftu? Zkuste ji/ho oslovit, může vás doporučit. Asi to neudělá dříve, než si vás důkladně proklepne, ale pokud ho/ji přesvědčíte, máte téměř jistotu, že se na vaše CV někdo podívá, nejčastěji hiring manažer.
 • Můžete si také najít hiring manažera, který/která hledá někoho jako vy. Napište jí/mu pár komentářů na Linkedin, třeba tím upoutáte jeho pozornost. Anebo požádejte rovnou o tzv. informativní interview.
 • I když v Čechách je tato pravděpodobnost malá, můžete někoho zaujmout na bootcampech a hackatonech nebo stránkách typu GitHub, pokud budete například přispívat do open source projektů nebo sdílet svoji práci.

 

Jak probíhá interview v Googlu, Microsoftu nebo Amazonu

A teď to žhavé téma. O tom, jak v Googlu probíhá výběrové řízení, proniklo ven poměrně hodně informací, mnohé i z oficiálních zdrojů. Proces detailně popsal Moishe Lettvin, bývalý zaměstnanec Googlu. Ten má za sebou více než 250 interview jako jeden z týmu posuzovatelů. K fázím náboru se vyjádřil také Jeff H Sipe, který byl recruiterem v Googlu přes 5 let.

Nejprve proběhne první screening ze strany HR na základě kterého vás mohou pozvat k technickému videocallu. Z těchto dvou rozhovorů většinou získají dostatek informací, aby rozhodli, zda vás posunou do on-site náborového procesu. Následně proběhne 4-5 onsite rozhovorů, obvykle během jediného dne. Zde se setkáte s technickými zaměstnanci a potenciálním budoucím manažerem z nichž každý o vás připraví 3-4 stránkové hodnocení.

Tyto posudky vyhodnotí náborová komise, sestavená z lidí, kteří se s vámi nesetkali. Tím se Google snaží předejít předpojatosti hodnotitelů. Skupina na základě řady kritérií společně rozhoduje, zda vás přijmou / nepřijmou.

Pokud nedostanete nabídku, ale v Googlu usoudí, že máte dobře našlápnuto, mohou si vás znovu pozvat za 1,5-2 roky. Náborová laťka se posazená hodně vysoko, protože společnost razí přístup „lépe přijít o kandidáta, který je dobrý, než přijmout někoho, kdo je špatný.“

Technický pohovor obvykle začíná  zhruba 10 minutovým úvodem. Pohovorující se vám představí a nastíní, o jaké oblasti má zájem a třeba i na co se během rozhovoru zaměří. Pak je řada na vás a získáváte příležitost zaujmout. Následně strávíte 40 minut řešením technických úloh a na konci zbyde okolo 10 minut na závěrečné shrnutí a rozloučení. Připravte si pár otázek, na které se chcete zeptat.

Výběrové řízení v Microsoftu probíhá velmi podobně, ale tady o vašem přijetí / nepřijetí rozhoduje pouze jeden člověk a často probíhá v sídle společnosti v Redmontu. Podobný proces probíhá také v Amazonu. V Applu mají ještě více kol pohovorů a, na rozdíl od ostatních společností, s vámi na jednom technickém pohovoru mohou být i dva pohovorující.

 

Behavioralní interview

Součástí pohovorů u Big 4 bývají tzv. behaviorální otázky. Pohovorující se ptá na situace z vaší minulosti a analyzuje vaše chování v těchto situacích. Behaviorální technika pohovoru vychází předpokladu, ženejlepším ukazatelem budoucího chování je chování v minulosti. Cílem je zjistit, jak přemýšlíte a zda máte žádoucí povahové rysy.

Nepodceňte přípravu. U těchto typů otázek je téměř nemožné lhát a pohovorující se vás bude ptát na detaily. Měli byste si proto projít nejčastější otázky a připravit si skutečné příběhy z vašeho života, které vykreslují vaše silné stránky, schopnost řešit problémy a hodnoty firmy, kde jste na pohovoru.

Odpovídat byste měli pomocí techniky STAR:

 • S (situation) – vysvětlete situaci
 • T (task) – definujte, co se od vás očekávalo
 • A (action) – popište, jak jste se zachovali
 • R (result) – jaký byl výsledek

Očekává se, že budete schopni komunikovat svůj příběh strukturovaně a smysluplně. Pokud je otázka zaměřená na to, čeho jste dosáhli, můžete začít od konce: „Dosáhl jsem toho a toho, což se dalo změřit tak a tak, tím, že jsem udělal to a to. Orientujte se na výsledek a ideálně podložte své tvrzení daty.

Také můžete být požádání, abyste na místě řešili nějaký teoretický problém. Nečekejte ‚hloupé‘ úlohy typu ‚kolik míčů se vejde do JumboJetu‘ ale spíše úkoly z běžného života, se kterými byste se např. v Googlu mohli setkat. Nebojte se položit doplňující otázky, dokonce je to žádoucí. Vaše protistrana chce pochopit vás myšlenkový proces proto komunikujte nahlas své nápady. 

 

Technické interview

Hlavní část on-site pohovorů u Big 4 tvoří technické interview. Kromě teoretických znalostí a schopnosti psát kód je testováno, jak řešíte problémy. Probíraná témata jsou datové struktury, algoritmy, systémový design a OOP. Důležitá je i zkušenost s testováním softwaru a neměly by vás zaskočit některé matematické koncepty. Více o tématech se dozvíte například ve videu od Googlu o tom, jak se připravit na technické interview nebo videu o Microsoftu, určenému i pro studenty.

Všechny technologie a znalosti uvedené v CV musíte být připraveni předvést a nacvičte si povídání o svých projektech. Je důležité zdůraznit, že psát kód, řešit algoritmy a navrhovat systémy budete ve stoje před whiteboardem! Kód tedy píšete bez jakéhokoli IDE (zapomeňte na autocomplete), markerem na tabuli. Budete skoro určitě ve velkém stresu a tak se velmi doporučuje si tuto situaci nacvičit. 

Při technických úkolech protistrana zkoumá, zda umíte nejen programovat, ale také myslet jako programátor. Odpovídat byste měli opět ve frameworku STAR. Objasněte si, zda dobře chápete úkol a položte doplňující otázky. Takové otázky, jaké byste si kladli, pokud byste problém řešili v reálném životě.

Zadaní, které dostanete, mají obvykle více než jedno řešení, ale první řešení, které se nabízí, není to nejelegantnější. Postupně tak budete svou odpověď zpřesňovat a vylaďovat. Sdílejte své nápady které jste zavrhli i ty, které chcete použít. Zkrátka verbalizujte.

 

Jak se připravit na interview v Googlu, Microsoftu nebo Amazonu

Je prý opravdu potřeba se na výběrové řízení připravit – kdo nebude připravený, práci nedostane. Proces je náročný a stres velký. Závěrem si pojďme shrnout pár tipů:

 • Dopředu si připravte a nacvičte odpovědi na otázky behaviorálního interview.
 • Trénujte nejčastější typy technických úloh na LeetCode nebo HackerRank.
 • Určitě se podívejte na příklady technických interview, na YouTube je jich celá řada.
 • Až se budete cítit jistí v kramflecích, sežeňte si whiteboard a vyzkoušejte si podobný rozhovor s někým, koho znáte.
 • Zejména pokud jste junior, zkuste si vytvořit portfolio vlastních projektů a přispívejte na GitHub.

 

Hledáte nové pracovní příležitosti? Podívejte se na naše aktuální pozice.

www.gitisit.cz