SLUŽBY

Nábor zaměstnanců

Najdeme perfektní match pro váš tým

Nábor a výběr zaměstnanců je vždy časově i finančně náročný proces. Díky dlouholeté znalosti trhu práce, rozsáhlému networku a efektivním procesům jsme schopní dodat rychlé řešení náboru zaměstnanců.
Nábor zaměstnanců ve spolupráci s GIT vám pomůže:

Chcete ušetřit čas a peníze při náboru zaměstnanců?​

Zmákneme to za vás! Rozhodíme sítě a dodáme vám perfektní match pro vaši firmu i pozici. Kontaktujte nás nebo nám pošlete zprávu a my se vám ozveme ASAP.

jak procesujeme

Nábor a výběr zaměstnanců

01

Analýza pozice

Vaší zakázce přidělíme garanta spolupráce, který bude vaším poradcem při náboru a připraví detailní analýzu profilu pozice.

02

Vyhledání zaměstnanců

Vyhledáme nejvhodnější potenciální zaměstnance v našich databázích, přes náš network, pomocí inzerce nebo metodou direct search.

03

Interview report

Představíme vám relevantní kandidáty prostřednictvím životopisu a výstupu z náborového procesu.

“Svět je plný ochotných lidí. Jedni jsou ochotní pracovat, jiní jsou ochotní nechat je pracovat.”

Robert Frost

jak probíhá

Nábor zaměstnanců

Nábor zaměstnanců

Nábor zaměstnanců, nebo jak se dnes sále častěji říká, recruitment, je proces identifikace, získávání, prověřování a výběru kandidátů na pracovní pozici. Nábor zaměstnanců realizují interní HR specialisté nebo náboráři společnosti, nebo může být nábor zaměstnanců outsourcován ve spolupráci s personálně poradenskou agenturou.

Analýza pozice

Samotnému vyhledávání potenciálních zaměstnanců předchází detailní analýza pozice, kdy ve spolupráci s klientem vytvoříme co nepřesnější profil obsazované pracovní pozice. Často s klienty konzultujeme nebo přímo pomáháme požadavky na pozici i samotnou pracovní nabídku definovat.

Na začátku spolupráce přidělíme každému klientskému požadavku tzv. garanta spolupráce, který je pro klienta osobním poradcem, account manažerem a hlavní kontaktní osobou v jednom. Tento způsob spolupráce zajišťuje detailní seznámení s požadavky na profil kandidáta i firemní kulturou, ale i hladký průběh náborového procesu v dané společnosti. V neposlední řadě tento postup zaručuje i efektivitu komunikace mezi klientem a GIT.

jak postupujeme

Vyhledávání zaměstnanců

Vyhledání zaměstnanců​

Získávání neboli sourcing kandidátů je použití jedné nebo více strategií k identifikaci nebo přilákání kandidátů. Ekonomické podmínky a stav trhu práce mají přímý vliv na míru nákladů spojených s procesem vyhledávání a výběru pracovníků, proto dává firmám často smysl celý proces výběru zaměstnanců outsourcovat u personální agentury.

Zdroje kandidátů

K vyhledávání, oslovování a získávání potenciálních zaměstnanců využíváme především níže uvedené zdroje a jejich kombinace.

Databáze GIT

V současnosti je v databázi GIT přes 20.000 záznamů o kandidátech. Databáze je průběžně aktualizována a každé 3 roky je s kandidáty obnovován souhlas se zpracováním osobních údajů. Vše je v naprostém souladu s GDPR. Kandidáty lze v databázi efektivně vyhledávat podle osobních údajů, odborných a technických předpokladů, jazykových znalostí a osobnostních kvalit.

Inzerce

V GIT využíváme inzerci na vlastních internetových stránkách a na pracovních portálech, kde uchazeřům atraktivní formou prezentujeme nabízené pozice. Zároveň k přímému oslovování kandidátů používáme databáze výše zmíněných portálů.

Direct/ Executive search

GIT využívá také metodu direct search – vytipování potenciálně vhodných kandidátů působících na stejných nebo obdobných pozicích a/nebo získání kontaktů na vhodné uchazeče na základě networkingu a jejich přímé oslovení s nabídkou pracovní pozice. 

Sociální sítě (LinkedIn, GitHub, Xing, Facebook, Twitter ad.)

Několik let jsou velmi důležitým zdrojem kandidátů sociální sítě, především LinkedIn. Konzultanti GIT mají velmi rozsáhlé zkušenosti s oslovováním potenciálních kandidátů prostřednictvím sociálních sítí a např. v IT oblasti, ale i ve financích nebo obchodě se jedná o jeden z nejdůležitějších zdrojů uchazečů.

jak probíhá

Výběr vhodných kandidátů

Způsoby hodnocení kandidátů

Hlavním nástrojem pro hodnocení kandidátů je strukturovaný pohovor. Forma pohovoru je osobní, online nebo ve výjimečných případech telefonická či prostřednictvím Skype. Variantu online nebo telefonického interview využíváme zejména pro urychlení procesu výběrového řízení. Kromě této metody využíváme další podpůrné nástroje pro hodnocení kandidátů – vlastní forma strukturovaného CV, tabulka technických znalostí, ověřování jazykových znalostí a referencí.

Celkové hodnocení kandidáta

Každý kandidát je ohodnocen ratingem na pětibodové škále. Rating vyjadřuje celkové hodnocení kandidáta, které je výsledkem jeho kvalit v jednotlivých posuzovaných oblastech. Jedná se o vyhodnocení jeho profesních zkušeností, technických/ odborných znalostí, jazykových znalostí a osobnostních charakteristik.

Profesní zkušenosti

Údaje o praxi, které jsou uvedeny ve strukturovaném životopise kandidáta a jeho odborné znalosti jsou ověřovány v průběhu strukturovaného pohovoru odbornými konzultanty GIT. Délka interview je cca 60 minut.

Ověření referencí

Součástí hodnocení kandidáta je i ověření referencí. Společnost GIT Consult má u jednotlivých kandidátů k dispozici písemné reference a/nebo kontakty na referenční osoby, u kterých lze reference ověřit. Tuto službu poskytuje společnost GIT Consult svým klientům na vyžádání.

Hodnocení osobnosti kandidáta

Součást hodnocení kandidáta tvoří i subjektivní posouzení jeho osobnostních charakteristik konzultantem.

Jazykové znalosti

Jazykové znalosti kandidátů jsou ověřovány prostřednictvím rozhovoru v příslušném jazyce a písemnou formou prostřednictvím testu připraveným jazykovou agenturou.

Komunikace s kandidátem

Konzultant GIT je v pravidelném kontaktu s kandidátem po celou dobu spolupráce a provádí jej celým náborovým procesem, koordinuje termíny pohovorů a poskytuje zpětnou vazbu. Konzultant GIT zajišťuje plynulost komunikace mezi kandidátem a klientem.